Tandimplantat

7Vad är ett implantat?

Implantat är konstgjorda tandrötter av metall (titan). På implantaten fäster man sedan en krona, bro eller protes i munnen. På detta sätt kan man i de flesta fall ersätta förlorade tänder då tänder förlorats på grund av karies, tandlossning eller olyckor.

Implantatsystem vi använder

Vi arbetar med väl beprövade implantatsystem från tillverkare som Neoss, Nobel Biocare, Southern och Straumann. Dessa är väldokumenterade och har följts upp under lång tid genom omfattande forskning och kliniska studier.

Skötsel

Tandersättningar fästa på implantat fungerar i princip som vanliga tänder och man måste sköta om sina implantattänder på samma sätt som naturliga tänder. Sköter man om sina implantat och håller noggrann hygien är risken liten att man drabbas av implantatförluster, jämförbart med hur en tand kan drabbas av tandlossning.

Historik

Den svenska professorn Per-Ingvar Brånemark var den förste som upptäckte att titanimplantat fäster i käkbenet och kan fungera under lång tid. Under 1960-talet fick den förste patienten implantat med broar i munnen. Läs mer om om Per-Ingvar Brånemark. Exempel på behandlingsgång när man drabbas av tandförlust:

1.    Man tappar/drar ut en tand
2.    Käkbenet får läka ett par veckor till sex månader
3.    Implantatet placeras och täcks ofta av tandkött, mindre operation under vanlig bedövning
4.    Efter två till åtta månader friläggs implantatet
5.    Man tar ett avtryck för koppling mellan implantat och krona
6.    Krona, täckprotes eller bro monteras på implantatet