Rotbehandling

WordpictureAB-rotNär tandpulpan (nerven) i tanden blivit infekterad av bakterier eller blottlagd på grund av till exempel ett trauma kan en rotbehandling behöva genomföras.

Rotfyllning innebär att man gör rent i tandens rotkanal för att avlägsna kvarvarande sjuk vävnad och/eller bakterier från rotkanaler. Sedan rotfylls tanden för att förhindra nya bakterier att kolonisera kanalen. Därefter fylls kanalen med guttaperka som är en gummiliknande massa.

Du får oftast lokalbedövning innan rotfyllning. Om tandpulpan (nerven) i den drabbade tanden är död behövs i regel ingen bedövning då risken för att känna smärta är mycket liten.

Du kan känna visst obehag efter behandlingen men det brukar försvinna efter någon dag. En rotfylld tand förlorar sin vitalitet och oftast rekommenderas en porslinskrona på tanden för att ge den möjlighet att fungera livet ut.