Narkostandvård

Narkostandvård omfattar egentligen två olika begrepp. Fullständig narkos då man sover under behandlingen och intravenös sedering. Fullständig narkos används framförallt på sjukhus. Båda behandlingsformerna har för och nackdelar men generellt innebär intravenös sedering en mindre risk för patienten.

Den lugnande effekten är mycket kraftfull och man har ofta en nästintill fullständig minnesförlust efter ingreppet. För tandläkaren har intravenös sedering fördelen av att man kan kommunicera med patienten under ingreppet. Till exempel för att be patienten gapa lite mer eller vrida på huvudet. Patienten kan också mycket enkelt berätta om något känns obekvämt eller om man behöver en paus för att till exempel vila käkarna.

På kliniken erbjuds du en lugn och trygg miljö med varsamt omhändertagande av ett professionellt behandlingsteam där patientens välbefinnande alltid är i centrum.

Läs mer om narkostandvård på narkostandvard.se

WordpictureAB-narkostandvard